Po stopách Karla IV. - 21. 5. 2016

Datum konání akce: 
21. 5. 2016

 Karel IV. při svém putování po České republice poctil svou návštěvou i malou, přesto krásnou obec Rouské.

Na akci Po stopách Karla IV., kterou připravila pro děti a širokou veřejnost za podpory Olomouckého kraje Californie Rouské, z.s., byl hlavním bodem programu. Ale nepředbíhejme. Nejprve si děti vyrobily zlaté koruny a musely odpovídat na pár záludných otázek v kvízu o Karlu IV. Následoval orientační závod po katastru obce Rouské, ve kterém soutěžící určovali rostliny, zvířata, chutě a vůně potravin, poznávali dopravní značky a zahráli si Kimovu hru. Čekání na příjezd Karla IV. všem přítomným zpříjemnilo divadelní  vystoupení, produkce dravých ptáků, balónkové tvoření a taneční vystoupení ve stylu country i moderního pojetí. Nyní již nastala očekávaná chvíle příjezdu Karla IV., který za zvuku fanfár a v doprovodu menší družiny slavnostně vjel na koni. Paní Irena Kývalová přivítala českého krále ve 21. století a představila vladaři starostku obce  Rouské paní Danielu Tvrdoňovou. Karel IV.  ji a všechny přítomné pozdravil a zajímal se o hospodaření se statky, které byly obci svěřeny do správy. Následovalo slavnostní vyhodnocení dětské odpolední soutěže. Především malé děti nemohly uvěřit, že jim ceny předává sám pan král. S úklonou převzaly z jeho rukou medaile, hodnotné ceny, diplomy, popřípadě účastnické listy a sladkosti. Po vyhlášení český král Karel IV. se svou družinou zase odjel. Do oslav se zapojili i žáci 5. až 7. třídy ZŠ Všechovice,  kteří svými výkresy s podobiznou českého krále a hradu Karlštejna vyzdobili postavené stany. Akce se vydařila a nás všechny těší, že si děti zábavnou a nenásilnou formou  prohloubily znalosti o historii naší vlasti. Chtěla bych touto formou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.