Taneční soustředění

Datum konání akce: 
18. 11. 2016

Tanečního soustředění, které proběhlo od 18. do 20. 11. 2016 se zúčastnilo 6 vedoucích a 52 dětí z Rouského a okolních obcí. V tělocvičně školy nacvičovaly základní kroky tanečních prvků, country tance a hlavně se vydováděly při různých tanečních soutěžích. Rovněž byla připravena noční hra. Na chodbách školy, které byly osvětleny jen malými svícemi, děti hledaly drobné předměty. Tyto předměty byly mimo jiné ukryty v řezinách, škrobovém roztoku nebo se formou malých myšek, pavouků a jiné havěti skrývaly v rozích chodby. Následně děti ulehly v místnosti ŠD do spacáků a při čtení pohádek v klidu usnuly. V závěru byly všechny děti odměněny sladkostmi. Po náročném víkendu jsme v neděli dopoledne předali děti rodičům a vyčerpaní, ale s pocitem dobře vykonané práce jsme se odebrali do svých domovů.

Akce byla podpořena v rámci Programu na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016.