Údaje

Název spolku:         Californie Rouské, z.s.

Sídlo:                      č.p. 13, 753 53  Rouské

IČ:                          226 90 956

Č.účtu:                   221139890/0300  Poštovní spořitelna

Předsedkyně:          Irena Kývalová

mob.:                      608 222 904